• Mr. XIN Yue Jiang

    Chairman

  • Mr. LUAN Zhenjun

    Chief Financial Officer

IR Contact

Download

Share To